Měření tlaku

Barograf

Barograf

Barograf je měřící přístroj měřidlo atmosférického tlaku (tlaku vzduchu), schopné zaznamenávat průběh tlaku během dne. Tím se liší od barometru a aneroidu, které ukazujou jen aktuální hodnotu atmosférického tlaku.

Základem barografu je několik spojených aneroidů a ručička s perem kreslící na pomalu otáčející se válec graf atmosférického tlaku v průběhu dne. Záznam barografu se nazývá barogram.

Atmosférický tlak (barometrický tlak) je aerostatický tlak, který je způsoben atmosférou planety Země. Tento tlak je vyvolán tíhou vzduchového sloupce sahajícího od hladiny (nadmořské výšky), ve které tlak zjišťujeme, až po horní hranici atmosféry.

Hodnota tohoto tlaku je největší na zemském povrchu a s rostoucí výškou klesá. Barometrický tlak není stálý, ale kolísá v daném bodě zemského povrchu kolem určité hodnoty.

Tlak menší než barometrický tlak se nazývá podtlak, tlak větší než barometrický tlak se nazývá přetlak. Prostor s nulovým tlakem, tzn. dokonale prázdný prostor, se nazývá vakuum.

Měření tlaku

V meteorologii měříme tlak nejčastěji pomocí rtuťových tlakoměrů neboli barometrů , aneroidů a barografů. Barometry se používají k určování počasí (při vyšším tlaku bývá obvykle jasno, při nízkém tlaku lze očekávat změnu jasného počasí na deštivé) a mohou být založeny na různém principu. Např. rtuťový barometr se skládá z trubice na jednom konci zatavené, naplněné rtutí, na kterou na druhém zahnutém konci působí atmosférický tlak. Podle výšky rtuti pod zataveným koncem lze určit velikost atmosférického tlaku (čím výš rtuť vystoupí, tím větší tlak).

V meteorologii se atmosférický tlak vyjadřuje nejčastěji jednotkou hektopascal (hPa). Při použití rtuťových barometrů se stále užívá jednotka torr (milimetr rtuťového sloupce), která se dále přepočítává na hektopascaly.

Aneroid je měřidlo atmosférického tlaku (tlaku vzduchu), na rozdíl od barografu ukazuje současný stav tlaku.

Aneroid vypadá jako tenkostěnná kovová krabička, která se působením atmosférického tlaku více nebo méně promáčkne. Velikost promáčknutí je přenášena na ručičku ukazující velikost tlaku na stupnici.

Aneroid vynalezl v roce 1843 Lucien Vidie.